Senior activiteiten en oudere jeugd

Het aantal jeugdleden is zo sterk terug gelopen dat het nauwelijks nog mogelijk is om activiteiten te organiseren binnen de eigen vereniging waarbij eenieder op zijn of haar niveau kan tennissen. Eigenlijk is dit alleen mogelijk indien we andere tennissers toevoegen aan de groep van jeugdleden. Zoals een seniorlid bij en mini-maxi toernooi of een andere tennisliefhebbers bij een invitatietoernooi.

Op dit moment is het er voor de jeugdleden tot en met 12 jaar nog een redelijk aanbod. Naast de jeugdavond zijn er in de regio nog redelijk wat één en meerdaagse toernooien op verschillend niveau. Voor de oudere jeugd is er naast de voorjaarscompetitie erg weinig aanbod. Omdat naar mening van het bestuur vooral bij de oudere jeugd (14 jaar en ouder) grote kwaliteitverschillen op treden ten op zichten van de leeftijdscategorie eronder, moeten we deze categorie iets anders gaan aanbieden om ze te behouden voor de vereniging. 

Na 1 jaar proefdraaien is tijdens de algemene ledenvergadering in 2013 besloten dat deze jeugd ook mee kan doen met bepaalde senioractiviteiten. Binnen de senioren is een grote spreiding van niveau met voldoende deelnemers. De keuze om jeugdleden vanaf 14 jaar te laten deelnemen resulteert in een toename van deelnemers bij de senioractiviteiten zowel door extra deelnemers in de vorm van jeugdleden en mogelijk ook door extra deelnemers in de vorm van ouders. Tevens draagt dit bij aan het behoud van jeugdleden in de groep van 14 – 17 jarigen.

Concreet betekent dit dat zij deze jeugdleden mogen deelnemen aan de volgende activiteiten:

  • Mannenavond
  • Vrouwenavond
  • Clubkampioenschappen 1
  • 1-dags toernooien waarbij geen deelnemers van buiten de vereniging worden toegelaten.
  • Wintercompetitie TC Hooghei

 

Voor alle duidelijkheid nog even de definitie die de KNLTB hanteert m.b.t. een senior en junior:

  • Junioren: degenen, die vóór de eerste januari van het desbetreffende bondsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.
  • Senioren: degenen, die vóór de eerste januari van het desbetreffende bondsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt.

Dus degene die op 1-1 van het betreffende kalenderjaar de leeftijd heeft van 17-jaar is een seniorlid en mag net als bij de open KNLTB toernooien altijd deelnemen aan de senior clubkampioenschappen.

 

Indien er 4 of meer deelnemers/ teams gevormd kunnen worden in de leeftijdscategorie 14-17 dan worden zij in één poule ingedeeld en valt deze poule onder de jeugd clubkampioenschappen.

Nog enkele regels / opmerkingen die behoren bij dit voorstel

  • Voor jeugdleden in de categorie 14-17 jaar geldt geen eindtijd voor de mannen- / vrouwenavond
  • Voor alle duidelijkheid, de regels voor het schenken van alcohol zijn van toepassing op deze groep.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 165 543 199

Address

Jongeneelenstraat 13
4735 CG Zegge